top of page
KONSANTRASYON TEKNİKLERİ ve MEDİTASYON

 

  • Meditasyonun en önemli etkisi anda kalmaktır. İnsan günlük hayatında ya geçmişte yaşar ya da gelecek kaygılarını üzerinde taşır. Anda kalmak kişinin konsantrasyonuyla ilgilidir. Düzenli meditasyon yapan kişi anda çabasız yaşamaya başlar.

 

  • Meditasyonun diğer bir pozitif etkisi de, günlük hayatımıza getirdiği dengedir. O denge sonucu, kişi ne iş yaparsa yapsın, onu daha iyi yapar ve daha az çaba harcar.

 

  • Düzenli olarak meditasyon yapan kişi, işinde daha başarılı olur ve bu başarı; çok sıkı ya da çok fazla çalışarak değil, ancak işi daha iyi yaparak kazanılır.​

 

  • Benzer şekilde, aile ve sosyal ilişkilerinde gözle görünür bir gelişme gerçekleşir.

 

  • Düzenli olarak meditasyon yapan kişi, başkalarında hatalar bulmak yerine kendine bakma davranışı kazanır.

 

  • Daha da fazlası; başkalarına karşı daha pozitif bir davranış içinde olur ve onlarla tartışmak yerine sorunları çözücü bir rol oynar.

  • Kişi bedenine, yaşına ve sağlık durumuna uygun konsantrasyon teknikleriyle kolaylıkla zihnini boşaltarak, meditasyona ulaşır.

bottom of page